Kdy: 6.8.2010 - 14.8.2010
Zahájení soustředění bude v pátek 6.8 v 18:00. Hromadný odjezd z Prahy je ve 13:40 od Fantovy kavárny na Hlavním nádraží. Ukončení tentokrát již v sobotu 14.8. po závěrečném koncertě. Bude organizován hromadný odjezd autobusem do Prahy. Předpokládaný návrat okolo 24:00 na Hlavní nádraží.

Kde: Nové Hrady

Ubytování a stravování: Restaurace a pension U Václava, Česká 65, 373 33 Nové Hrady

Příjezd: Příjem účastníků bude probíhat 6.8. od 16:00 – 18:00 v Restauraci a pensionu U Václava (viz ubytování).

Místo zkoušek: ZUŠ Nové Hrady

Účastnický poplatek 3500,- Kč
Poplatek je nutné zaplatit do 30.6.2010 na účet ČHS-SPKU u České spořitelny č. 0146413369/0800. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka. Adresa: ČS, Újezd 12, Praha 5.

Repertoár:

F. X. Richter:
  • Sinfonia c moll
W. A. Mozart:
  • Divertimento F dur
A. Dvořák:
  • Valčíky (D dur, A Dur)
B. Martinů:
  • Serenáda č. 2
O. Kukal:
  • Symfonieta

Koncerty:
13.8. venkovní odpolední veřejná zkouška v Nových Hradech
14.8. v 18:00 - Závěrečný koncert orchestru bude zároveň zahajovacím koncertem sólových kurzů (sál hotelu Rezidence, Nové Hrady)
17.11. Koncert orchestru ke Dni Studentstva, Praha

Letní orchestr mladých se koná za finanční podpory firmy AVAST Software a.s., Ministerstva Kultury ČR, Nadace Český hudební fond, ve spolupráci s městem Nové Hrady, Základní uměleckou školou Trhové Sviny a Wellness hotelem Rezidence v Nových Hradech.

Webmaster: info@lkom.cz - 2007 - 2017 © lkom.cz