Koncert ke Dni studentstva
Letošní koncert ke dni studentstva se koná v rámci Festivalu studentského umění Festa Academica v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech ve čtvrtek 17.11. od 19:30.
Kdy: 19.8.2011 - 28.8.2011
Zahájení soustředění bude v pátek 19.8 v 18:00 v Domově mládeže SPŠ, Strakovská ulice. Bude organizován hromadný odjezd autobusem z Prahy. Přesný čas bude upřesněn.
Ukončení v neděli 28.8. po snídani.

Kde: Litomyšl

Ubytování a stravování: Domov mládeže SPŠ, Strakovská ulice.
Možnost zajištění ubytování v Domově mládeže na konec soustředění rodičům a známým.

Příjezd: Příjem účastníků bude probíhat 19.8. od 16:00 – 18:00 v Domově mládeže SPŠ, Strakovská ulice. (viz ubytování).

Místo zkoušek: Domov mládeže SPŠ, Strakovská ulice

Účastnický poplatek 4000,- Kč
Poplatek je nutné zaplatit do 15.8.2011 na účet ČHS-SPKU u České spořitelny č. 0146413369/0800. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka. Adresa: ČS, Újezd 12, Praha 5.

Repertoár:

J. S. Bach:
  • Suita h moll pro flétnu, smyčce a basso continuo
G. Mahler:
  • Symfonie č. 5 cis moll, 4. věta Adagietto
V. Riedlbauch:
  • Kasandře pro flétnu a smyčce, 2. věta
J. B. Foerster:
  • Suita Jaro. Lyrická suita pro smyčcový orchestr a harfu
C. Debussy:
  • Tance pro harfu a orchestr
Z. Lukáš:
  • Concerto grosso

Koncerty:
26. 8. 19:00 Kostel Povýšení sv. Kříže, Litomyšl
27. 8. 20:00 Kapucínský klášter, Chrudim
17. 11. Koncert orchestru ke Dni Studentstva, Majakovského sál, Národní dům na Vinohradech, Praha

Letní orchestr mladých se koná za finanční podpory Nadačního fondu AVAST, Ministerstva Kultury ČR, Nadace Český hudební fond.
Spolupořadatelé: Evropské školící centrum Litomyšl YMCA, Proboštský úřad v Litomyšli a Chrudimská beseda – městské kulturní středisko.

Webmaster: info@lkom.cz - 2007 - 2017 © lkom.cz