Kdy: 17.8.2012 - 26.8.2012
Zahájení soustředění bude v pátek 17.8 v 18:00 v Domově mládeže SPŠ, Strakovská ulice. Bude organizován hromadný odjezd autobusem z Prahy. Přesný čas bude upřesněn.
Ukončení v neděli 26.8. po snídani.

Kde: Litomyšl

Ubytování a stravování: Domov mládeže SPŠ, Strakovská ulice.
Možnost zajištění ubytování v Domově mládeže na konec soustředění rodičům a známým.

Příjezd: Příjem účastníků bude probíhat 17.8. od 16:00 – 18:00 v Domově mládeže SPŠ, Strakovská ulice. (viz ubytování).

Místo zkoušek: Domov mládeže SPŠ, Strakovská ulice

Účastnický poplatek 4000,- Kč
Poplatek je nutné zaplatit do 15.8.2012 na účet ČHS-SPKU u České spořitelny č. 0146413369/0800. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka. Adresa: ČS, Újezd 12, Praha 5.

Repertoár:

P. Eben:
  • Concertino pastorale: pro tři sólové nástroje a smyčcový soubor
W. A. Mozart:
  • Adagio a Fuga pro smyčce c moll KV 546
J. Zach:
  • Symfonie in A
A. Dvořák:
  • Serenáda pro smyčce E dur

Koncerty:
24. 8. 19:00 Koncert v Novém kostele v Litomyšli
25. 8. 19:00 Koncert v kostele Povýšení sv. Kříže, Litomyšl
17. 11. 18:00 Koncert ke Dni studentstva, Koncertní sál Pražské Konzervatoře, Na Rejdišti, Praha 1

Letní orchestr mladých se koná za finanční podpory Nadačního fondu AVAST, Ministerstva Kultury ČR, Nadace Český hudební fond, Nadace Fr. A. Urbánka, ve spolupráci s městem Litomyšl.

Webmaster: info@lkom.cz - 2007 - 2017 © lkom.cz