Kdy: 12.8.2017 - 20.8.2017
Zahájení soustředění bude v sobotu 12.8 v 12:30 v Domově mládeže SPŠ, Strakovská ulice.
Ukončení v neděli 20.8. po koncertě v Praze.

Kde: Litomyšl

Ubytování a stravování: Domov mládeže SPŠ, Strakovská ulice.

Příjezd: Příjem účastníků bude probíhat 12.8. od 12:30 v Domově mládeže SPŠ, Strakovská ulice. (viz ubytování).

Místo zkoušek: Domov mládeže SPŠ, Strakovská ulice
Sál Smetanova domu

Noty: budou k dispozici ke stažení začátkem června

Účastnický poplatek 5000,- Kč, studenti konzervatoří 4000,-
Poplatek je nutné zaplatit do 8.7.2017 na účet Legato, o.s. u Fio Banky č. 2200190768/2010. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka. V ceně poplatku je zahrnuta strava, ubytování, kurzovné a doprava společným autobusem na závěrečný koncert do Prahy.-->

Repertoár:

G. F. Händel:
  • Vodní hudba (výběr)
F. Schubert:
  • Symfonie č. 5
Ch. Gounod:
  • Malá dechová symfonie

Koncerty:
19.8. 19:30 Kostel Povýšení sv. Kříže, Litomyšl
20.8. 17:30 Koncert v sále Bohuslava Martinů na HAMU, Malostranské náměstí, Praha

Letní orchestr mladých se koná za finanční podpory Nadačního fondu AVAST, a ve spolupráci s městem Litomyšl.
Webmaster: info@lkom.cz - 2007 - 2017 © lkom.cz