Ročník 2017 - Koncertní hráči a lektoři

Adéla Štajnochrová - housle

Jakub Hucek - hoboj

Tomáš Stýblo - flétna

Barbora Durďáková - klarinet

Petr Sedlák - fagot

Webmaster: info@lkom.cz - 2007 - 2017 © lkom.cz