Slovo organizátorů

Milí kolegové z Letního orchestru mladých,

děkuji za Váš zájem o ročník 2021 a s těžkým srdcem Vám oznamuji, že se ročník 2021 neuskuteční. Důvodem je nejistá situace kolem koronakrize a nedostatek finančních prostředků pro letošní ročník.

Pevně věřím, že rok 2022 bude pro nás šťastným a spolu se sólistou Václavem Petrem, koncertním violoncell České filharmonie, a Chuheiem Iwasaki, dirigentem, a celým týmem Prokoncert, uspořádáme slavnostní ročník v plné parádě.

Vy, kteří jste se již přihlásili, velmi si toho vážíme! Ještě nikdy nebyl zájem s takovým předstihem. Věřím, že nám zachováte přízeň v roce 2022.

Pokud by někdo z Vás věděl o možnostech finanční podpory Letního orchestru mladých 2022, velmi ráda ho vyslechnu!

Sledujte naše stránky https://lkom.cz/ nebo facebook.
S pozdravem za celý tým, přáním všeho dobrého, hlavně hodně zdraví a brzké setkání u muzicírování
Vám přeje Kristý


MgA. Kristýna Ratajová
MORAVIA BRASS BAND
+420 723 736 602

Informace

Termín

14. – 22. srpna 2021
(dechová sekce od 15. srpna)

Místo

Osek, Osecký klášter

Ubytování

V prostorách oseckého kláštera

Dirigent

Chuhei Iwasaki

Sólista

Václav Petr – violoncello

Repertoár

Koncert pro violoncello a-moll – A. Dvořák

Další skladby jsou v jednání

Koncerty

21. 8. v Oseckém klášteře

22. 8. v Praze v Betlémské kapli

Harmonogram

Brzy zveřejníme

Náplň kurzů

 Nácvik repertoáru pod profesionálním vedením, osobní konzultace, koncertní vystoupení, nasátí orchestrální atmosféry, odpočinek v krásném prostředí Oseckého 

kláštera, získání zkušeností v orchestrální hře.

Poplatek za LOM

Poplatek zahrnuje: kurzovné, ubytování a stravu.

Poplatek se platí na účet Prokoncert z.s. č.ú.:2801244397/2010

do poznámky doplňte: LOM 2021_příjmení_nástroj
(LOM 2021_Ratajová_lesní roh)

Náš tým

Partneři