O nás

Letní orchestr mladých

Letní orchestr mladých je projekt, který navazuje na tradici uplynulých osmnácti ročníků Letního orchestru instrumentalistů, pořádaných v rámci organizace Hudební mládež České republiky. V letech 2003–2012 byl projekt realizován pod záštitou České hudební společnosti – Sdružení přátel krásných umění. Od roku 2013 zaštiťuje organizaci Legato z.s.

Soustředění orchestru probíhá každoročně po dobu deseti dnů ve vybraném místě ČR na konci prázdnin, v posledních několika letech pravidelně v Litomyšli. Účastníci zde mají možnost seznámit se s lidmi stejného zaměření a se zajímavým dirigentem – mladým talentem nebo zkušeným profesionálem, který má vztah k mladým lidem, věnujícím se hře na smyčcový nástroj jako své zálibě.

Orchestr je obsazen hráči ZUŠ a konzervatoří, kteří se věnují studiu skladeb z různých hudebních období. Dechovou část tvoří studenti JAMU, HAMU a členové orchestrální akademie, kteří se pod vedením zkušených hráčů učí orchestrální praxi. Nastudovaný repertoár je poté prezentován na několika závěrečných koncertech v místě konání akce či v blízkém okolí.

Jeden z posledních ročníků pokračoval také zahraničním zájezdem, kde měl orchestr možnost zahrát na koncertě v rámci mezinárodního festivalu YOUNG EURO CLASSIC v sále berlínského Schauspielhausu. V roce 2015 orchestr zahrál v Rudolfinu na koncertě Ke dni studentstva 17.11. Od roku 2013 je Letní orchestr mladých symfonickým tělesem.

Naše mise

Letní orchestr mladých šíří kvalitní hudbu, vzdělává v oblasti symfonické hry a sdružuje studenty, hudební nadšence a profesionály v jedno těleso. V přátelské a motivující atmosféře na klidném místě v ČR studuje orchestr významná orchestrálních díla pod erudovaným dohledem. Na tomto kurzu, jediném svého druhu v ČR, se účastníci po 10 dní stanou součástí profesionálního orchestru, plného radosti z hudby a dostatku času při studiu repertoáru! Doprovodný program a závěrečné i komorní koncerty jsou součástí uměleckého vzdělávání kurzu. Uvědomujeme si důležitost výchovy budoucích symfoniků, i udržení hudebních nadšenců jako jejich posluchačů.
Předáváme radost z hudby i zkušenosti mezi mladé hudebníky i nadšence!

1000+ Účastníků

Od počátku kurzů prošla našimi řadami pěkná řádka hudebníků. Navázala se zde spousta přátelství, která mnohdy přetrvávají po celý život.

60+ Koncertů

Závěrečné koncerty dodávají našemu snažení smysl, a proto neodmyslitelně patří k vrcholu týdenní přípravy na orchestrálních kurzech.

30 let zkušeností

Ikdyž se za ta léta obměnila sestava kurzantů i vedení, zkušenosti nabyté léty praxe se předávají dále a do dnes dodržujeme osvědčené postupy při organizaci tohoto unikátního kurzu.